Charakteristika litých podlah

Skladba

anhydritový potěr

separační fólie event. kročejová izolace

podkladový beton

Výhody

Potěr se provádí v jednom technolog. kroku bez dalších povrch. úprav perfektní rovinatost, povrch připraven pro pokládku čistých podlah bezkonkurenční rychlost pokládky až 1500 m2 není potřeba prostorových dilatací ideální pro podlahové vytápění prakticky nulová roztažnost pevnost a tvrdost vyšší než u cem. potěrů min. 25 MPa žádný zbytkový materiál na stavbě minimální znečištění okolí stavby, materiál je dodáván v mixech, nulová zátěž na životní prostředí 30 letá tradice aplikací.

Porovnání provedení podlah v rodinném domě cca 150 m2

anhydrit

beton

doba realizace 1 den doba realizace 3 dny
krok 1 vrstva polystyrénu
separační folie
samonivelační anhydritová směs
krok 2 vrstva polystyrénu
separační folie
armatura (kari síť)
betonová mazanina
krok 3 po 28 dnech - 2 dny
broušení
penetrace
cementová vyrovnávací stěrka

Zatížení podlahy

 • pro chůzi: 2 dny
 • lehká stavební činnost: 5 dnů
 • plná zátěž: 28 dnů
 • podlahové topení: 7 dnů

Charakteristika

Epoxidové stěrky výrazně zvyšují kvalitativní parametry podlah, hlavně co se týče mechanických, chemických a estetických vlastností. Epoxidové systémy mají množství variant od hladkých, protiskluzných, z barevných písků, až po vysoce dekorativní interiérové podlahy, takže každý zákazník si může dobře vybrat.

Oblast použití

Pro výrobní a skladové plochy s různým stupněm zatížení a četností pojezdů manipulační techniky
průmyslové haly strojírenské, automobilové.

 • potravinářský průmysl
 • chemické provozy
 • výstavní plochy
 • supermarkety
 • garáže
 • parkoviště
 • nemocnice

Výhody

 • rychlost aplikace
 • chemická odolnost
 • dlouholetá životnost
 • rychlá zatížitelnost
 • vysoká pružnost
 • ekologická nezávadnost
 • otěruvzdornost

Aplikace

Podklad: Musí být bezprašný, zbaven oleje a tuku. Vlhkost v betonu nesmí překročit 4 %. Postup aplikace zahrnuje důkladnou přípravu podkladu - brokování, frézování, vyspravení nerovností.

Penetrace: Následným krokem aplikace je nátěr podkladu penetrační hmotou.

Možnost provedení

Výsledné povrchové struktury podlah jsou závislé na přání zákazníka. Proveditelné jsou od naprosto hladkých až po velice drsné. Barevnosti podlahových epoxidových povrchů se řídí stupnicí vzorníku RAL. Systém je možno aplikovat od jednoduchých epoxidových nátěrů, až po složitější stěrkové systémy, především na betonové podlahy. Pro výrazné zvýšení odolnosti proti oděru se aplikuje na již hotovou vrstvu vrchní PUR nátěr Hardtop.

DAVA – CZ s.r.o.
28. října 1269
273 09 Kladno

tel. 312 275 142


podlahy@dava.cz