Poriment

Poriment je moderní lehký silikátový materiál vzniklý zatvrdnutím cementové pěny, vyráběný pomocí moderní, počítačem řízené technologie. Do některých typů je přidáván drcený polystyren za účelem lepších tepelněizolačních vlastností a snížení objemové hmotnosti.

Obecné použití

 • výplně hluchých míst v konstrukci
 • výplně dutých prostorů, zemních dutin a kanálů
 • výplně výkopů okolo bazénů
 • vyrovnávací vrstvy
 • tepelněizolační vrstvy
 • izolační vrstvy pro dálková topná vedení
 • spádové vrstvy na plochých střechách
 • spádové vrstvy na podzemních konstrukcích

Obecné výhody

 • moderní výplňový a tepelněizolační materiál vhodný pro novostavby i rekonstrukce
 • nízká objemová hmotnost
 • snadná zpracovatelnost – rychlá a jednoduchá pokládka
 • rovnoměrná a konstantní kvalita povrchové vrstvy

Výhody ve vazbě na typ konstrukce

Podlahy

 • dokonalé zalití a ochrana rozvodů vedených v podlaze
 • odpadá pokládka polystyrenu
 • vytváří ideální podmínky pro správné položení kročejové izolace
 • nízká objemová hmotnost
 • neprovádějí se dilatační spáry

Ploché střechy

 • umožňuje vytvoření spádu až 8%
 • rychlost realizace
 • velmi nízká objemová hmotnost
 • snadná doprava až do výšky 80 m nebo na vzdálenost 200 m
 • odpadá složitá manipulace se spádovými klíny
 • snížení zátěže stropních konstrukcí – redukce tloušťky potěru

DAVA – CZ s.r.o.
28. října 1269
273 09 Kladno

tel. 312 275 142


podlahy@dava.cz